Raamimise hind sõltub palju töö mõõtudest ja materjalidest, raamimine ei pea olema kallis, hind kujuneb vastavalt kliendi soovidele ja valikutele. Kõige olulisem ja ka kõige kulukam piltide raamimise juures on pildiraam. Raamiliistu hind arvutatakse vastavat kulule (mitu cm pildiraamiliistu kulub). Kõik pildiraamiliistude meetrihinnad on leitavad meie raamikataloogist.   Vastavalt tööle lisanduvad ka teised materjalid. Peaaegu kõik teised materjalid arvestatakse ruutmeetrihinnaga….